Nasiona Passion #1: 10 za 39zł

„Szybko, sprawnie i dyskretnie”

Warunki uczestnictwa

W akcji może wziąć udział każdy, pod warunkiem że ma ukończone 18 lat lub zgodę opiekunów.

Wszystkie nasiona służą do celów kolekcjonerskich.